ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫ ӘКІМ АППАРАТЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ

Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

Мемлекетті ккөрсетілет інқызметтің коды

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы

Өтініштер қабылдауды және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беруді жүзеге асыратын ұйымдардың атаулары және (немесе) «электрондық үкіметтің» веб-порталын көрсету

Ақылы/тегін

Стандарт (НҚА бекіту № және мезгілі/ өзгерістер есебімен)

Регламент (НҚА бекіту № және мезгілі немесе жобасы)

Өтініш нысандары

Мемлекеттік қызметтер төлқұжаттары

01301018

Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және көктемгiегiс пен егiн жина ужұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/423 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngПостановление акимата Карагандинской области от 23 сентября 2015 года № 56/03

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетті кқызметтер төлқұжаты

01301019

Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсiру шығындарының құнын субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандар дыңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрінің 2015 жылғы 8 мамырдағы № 4-1/428 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 15 қыркүйектегі № 53/02 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметтер төлқұжаты

01301020

Жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнiң көп жылдық көшеттерiн отырғызу және өсiру (оның iшiнде қалпына келтiру) шығындарының құнын субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 4-1/379 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйектегі № 56/02 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтерт өлқұжаты

01301021

Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблы стықмаңызы бар қалалардың

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 4-4/679 бұйрығы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

 

01301022

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардыңжәнеоблыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-2/419 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 20 тамыздағы № 48/02

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтінішнысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемле кеттікқызметте ртөлқұжаты

01301025

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеобл ыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталыОписание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 3-2/378 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 шілдедегі № 42/02 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекеттік қызметтертө лқұжаты

01301024

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардыңжәнеоблыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

 

 

 

 

01301027

Өсiмдiктердi қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердiң, биоагенттердiң (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын субсидиялау

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 8 маусымдағы № 15-1/522 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйектегі № 56/02 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтерт өлқұжаты

01101006

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қосаалғанда, олардың тіркемелерін, өздігіненжү ретінауылшар уашылығы, мелиоративт ікжәнежол- құрылысымаш иналары мен механизмдерін, сондай-ақжүріпөтум үмкіндігіжоғарыар найымаш иналардыж ылсайынғымемлеке ттіктехни калықб айқауданөткізу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысының әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйекдегі № 56/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетт ікқызметтерт өлқұжат

01101007

Тракторларғаж әнеолар дыңбазасындаж асалғанөздiгiн енжүретiншасси ер мен механизмд ерге, монтаждалғанарнайыжабдығы бар тiркемелердiқосаалғанда, олардыңтiркемелерiне, өздiгiненжүр етiнауылшаруа шылығы, мелиоративтiкжәнежол-құрылысмашиналары мен механизмдеріне, сондай-ақжүрiпө тумүмкiндiгiж оғарыарнайым ашиналарғаау ыртпалық тыңжоқ (бар) екендігітуралыақпарат беру

ХҚО, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысының әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйекдегі № 56/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтер төлқұжат

00102002

Тракторл ардыжәнеол ардыңбазасын дажасалғанө здігіненжү ретіншассилер мен механизмдерді, өздігіненжүретінауылшаруашылығы, мелиоратив тікжәнежол- құрылысма шиналары мен механизмдерін, сондай-ақжүріпө тумүмкіндігі жоғарыарнайы машиналардыж үргізуқұқығ ынакуәліктер беру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың жәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Ақылы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысының әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйекдегі № 56/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетті кқызметтерт өлқұжаты

00201008

Тракторларды жәнеолардыңб азасын дажасалғанөздiгiн енжүр етiншассилер мен механизмдердi, өздiгiненж үретiнауылша руашылығы, мелиоратив тiкжәнежол-құрылысм ашиналары мен механизмдерiн, сондай-ақжүріпө тумүмкіндігіж оғарыарнайыма шиналардысенiмх атбойыншаж үргізетінада мдардытiркеу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың, аудандықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықү кіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйекдегі № 56/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекеттік қызметтертө лқұжаты

00501009

Тракторларж әнеолардың базасындажаса лғанөздігіненжү ретіншассилер мен механизмдер, өздігіненжү ретінауылша руашылығы, мелиоративтікжәнежол- құрылысмашиналары мен механизмдер, сондай-ақөтімділігіжо ғарыарнайыма шиналарүшінтір кеуқұжатын (телнұсқасын) жәнеме млекеттікнөм ірлікбелгі беру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Ақылы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы.

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысының әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйекдегі № 56/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет ікқызметтерт өлқұжаты

00501010

Тракторларды ңжәнеолардыңб азасындажасалғанө здігіненжүретінш ассилер мен механизмдерді, монтаждалғанарнайыжабдығы бар тіркемелерді қосаалғанда, олардыңтір кемелерінің, өздігіненжү ретінауылшар уашылығы, мелиоратив тікжәнежол-құрылысмашиналары мен механизмдерінің, сондай-ақжүріпөтум үмкіндігіжоғар ыарнайымашинал ардыңкепілі нмемлекеттіктіркеу

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеоблы стықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Ақылы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысының әкімдігінің 2015 жылғы 23 қыркүйекдегі № 56/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетт ікқызметтерт өлқұжаты

01204007

Облыстыңжергілік тіатқарушыорг андарының жануарлар үниесінпай даланушыла рғааңшыл ықалқаптар мен балықша руашылығы су айдындарынжәне (немесе) учаскелерінбекітіп беру мен аңшылықжә небалықшаруаш ылықтарыныңқа жеттілі ктеріүшінсервиту ттардыбелгіле ужөніндешеші мдерқабылдауы

Облыстардың жәнеауд андардыңжәнео блыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-03/390 бұйрығы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетт ікқызметтерт өлқұжат


Дата редактирования: 27 Сәуір 2016

Жіберу

Ауа райы

Валют курстары

Дауыс бер

Приозерск қаласы әкім аппаратының жаңалықтар сілтемесіне жазылу
ясно, атмосферное давление в пределах нормы, тихий ветер (1 м/с) дующий с юго-юго-запада. Приозер қ. сегодня в 18:00 ожидается +20°C, жауын-шашынсыз, слабый ветер.
Все курсы указанны в Казахской тенге
Доллар 417.87
Евро 495.59
Рубль 5.70
Қаланың қай мәселесі сізді толғандырады
Дауыс бер
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner

Қала жаңалықтарыRSS

Облыстың жаңалықтарыRSS

Banner
© 2012 «Приозерск қаласы әкімі аппаратының ақпараттық порталы» ММ При использование материалов просим указывать источник
© 2012 Зерттеме және сүйеніш: Интернет-компания «Creatida»
Яндекс.Метрика