ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫ ӘКІМ АППАРАТЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ

Білім бөлімі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы

Өтініштер қабылдауды және мемлекеттік қызметкөрсету нәтижелерін беруді жүзеге асыратын ұйымдардың атаулары және (немесе) «электрондық үкіметтің» веб-порталын көрсету

Ақылы/тегін

Стандарт (НҚА бекіту № және мезгілі/ өзгерістер есебімен)

Регламент (НҚА бекіту № және мезгілін емесе жобасы)

Өтініш нысандары

Мемлекеттік қызметтерт өлқұжаттары

00402004

Қорғаншыл ықжәнеқам қоршылықжөнін деанықтамалар беру

ХҚО, «электрондықүк іметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысыәкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/15 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекеттік қызметт ертөлқұжаты

00402005

Жетімбалаға (жетімбалаларға) жәнеата-анасыны ңқамқорлығ ынсызқалғ анбалаға (балаларға) қамқоршыл ықнемесеқ орғаншылы қбелгілеу

ХҚО, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысыәкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/15 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекеттік қызметте ртөлқұжаты

00402006

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелікету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру

ХҚО, «электронд ықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысыәкі мдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/15 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметте ртөлқұжаты

00402007

Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру

ХҚО, «электронды қүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысы кімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/16 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметтерт өлқұжаты

00403001

Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою

ХҚО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың (облыстықмаңызы бар қалалардың) ЖАО, қаладағыаудандардың, аудандықмаңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдықокругтердіңәкімдері, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі №172 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкім дігінің 2015 жылғы 25 тамыздағы 49/02 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтерт өлқұжаты

00403002

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау

Барлықүл гідегіжәнети птегімектепк едейінгіұйымдар

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі №172 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараға ндыоблысыә кімдігінің 2015 жылғы 25 тамыздағы 49/02 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтертө лқұжаты

00403003

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарына құжаттарқа былдау және оқуға қабылдау

Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру ұйымдары, «электрондық үкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Қазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі №179 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараға ндыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 25 тамыздағы 49/03 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетті кқызметтертө лқұжаты

00403004

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау

Бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру ұйымдары

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі №174 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәк імдігінің 2015 жылғы 5 маусымдағы № 30/06 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметте ртөлқұжаты

00403006

Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау

Балаларғ аарналғанқо сымшабілім беру ұйымдары, жалпы орта білім беру ұйымдары

Ақылы/тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі№174 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкім дігінің 2015 жылғы 5 маусымдағы № 30/07 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметт ертөлқұжаты

00403008

Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандар дыңжәнеоб лыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықү кіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәк імдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/16 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметтер төлқұжаты

00403009

Аз қамтылған отбасылардағы балалардың қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлер дедемалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеқалалардың ЖАО, білім беру ұйымдары

Ақылы/тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым Министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі №198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/18 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтер төлқұжаты

00403010

Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру

ХҚО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі №179 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысыәкімд ігінің 2015 жылғы 25 тамыздағы 49/03 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет ікқызметтертө лқұжаты

00404003

Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау

ХҚО, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғыл ымминистрінің 2015 жылғы13 сәуірдегі № 198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/17 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметте ртөлқұжаты

00404004

Баланы (балаларды) патронатық тәрбиелеуге беру

Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеобл ыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкім дігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/17 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекеттік қызметтертө лқұжаты

00404005

Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау

Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблы стықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәк імдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/17 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетт ікқызметтертөл құжаты

00404006

Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою

Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеобл ыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылы мминистрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкім дігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/18 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетті кқызметтертө лқұжаты

00404009

Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырапалуға байланысты бір жолғы ақшалай төлемді тағайындау

Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеобл ыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылы мминистрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкім дігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 34/18 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлек еттікқызмет тертөлқұжаты

00803006

Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

ХҚО, негізгі орта жәнежалпы орта білім беру ұйымдары

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Мемлекетт ікқызметтер төлқұжаты

00803011

«Үздік педагог» атағын беру конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау

БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеқа лалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғы лымминистрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 173 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәк імдігінің 2015 жылғы 5 маусымдағы № 30/09 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтінішнысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметте ртөлқұжаты

00803013

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау

Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәне облыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 173 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағандыоблысыәкімдігінің 2015 жылғы 5 маусымдағы № 30/09 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметтер төлқұжаты

00803010

«Орта білім беретін үздік ұйым» грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау

ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Білімжәнеғылым министрінің2015 жылғы 7 сәуірдегі № 170 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкім дігінің 2015 жылғы 5 маусымдағы № 30/07 қаулысы

 

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетті кқызметтертө лқұжаты

 


Дата редактирования: 16 Қараша 2018

Жіберу

Ауа райы

Валют курстары

Дауыс бер

Приозерск қаласы әкім аппаратының жаңалықтар сілтемесіне жазылу
ясно, атмосферное давление в пределах нормы, тихий ветер (1 м/с) дующий с юго-юго-запада. Приозер қ. сегодня в 18:00 ожидается +20°C, жауын-шашынсыз, слабый ветер.
Все курсы указанны в Казахской тенге
Доллар 432.55
Евро 470.83
Рубль 5.84
Қаланың қай мәселесі сізді толғандырады
Дауыс бер
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner

Қала жаңалықтарыRSS

Облыстың жаңалықтарыRSS

Banner
© 2012 «Приозерск қаласы әкімі аппаратының ақпараттық порталы» ММ При использование материалов просим указывать источник
© 2012 Зерттеме және сүйеніш: Интернет-компания «Creatida»
Яндекс.Метрика