ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫ ӘКІМ АППАРАТЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ

Жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды

Мемлекеттік көрсетілетінқы зметтіңатауы

Өтініштерқабы лдаудыжәнем емлекеттікқызм еткөрсетунәтиже лерінберудіжүзег еасыратынұйы мдардыңатаулар ыжәне (немесе) «электрондық үкіметтің» веб-порталынкөрсету

Ақылы/тегін

Стандарт (НҚА бекіту № жәнемезгілі/ өзгерістересебімен)

Регламент (НҚА бекіту № жән мезгілінемесе жобасы)

Өтініш нысандары

Мемлекеттік қызметтер төлқұжаттары

02201004

Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жеручаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту

ХҚО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандард ыңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағандыобл ысыәкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекеттік қызметте ртөлқұжат

02201005

Жер учаскелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекiту

ХҚО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың жәнеоблы стықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталыОписание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлек еттікқызмет ертөлқұжат

02201006

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру

ХҚО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандар дыңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО, аудандықмаңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдықокругтіңәкімі, «электрондық үкіметтің» веб-порталыОписание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтер төлқұжат

02201007

Iздестіру жұмыстарын жүргізу үшiн жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру

ХҚО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталыОписание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәк імдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтерт өлқұжат

02201015

Суарылатын егiстiктi алқаптардың суарылмайтын түрiне ауыстыруға рұқсат беру

Облыстардың, аудандардың ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 272 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыә кімдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметтер төлқұжат

02201016

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру

Аудандарды ңжәнеобл ыстықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 271 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметте ртөлқұжат

02201017

Елді мекендер шегінде объектілер салу үшін жеручаскелерін беру

ХҚО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 270бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағ андыоблысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдегі № 37/01 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

 

02602001

Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру

ХҚО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараға ндыоблысыә кімдігінің 2015 жылғы12 тамыздағы № 45/07 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекетт ікқызметте ртөлқұжаты

02602002

Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру

ХҚО, Астана және Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыс тықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің» веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанд ыоблысыәкі мдігінің 2015 жылғы 12 тамыздағы № 45/07 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлек еттікқызметтерт өлқұжаты

02602004

Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағыүй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру

ХҚО, Астана және Алматы қалаларының, аудандар дыңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрініңм.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚараған дыоблысыәк імдігінің 2015 жылғы 12 тамыздағы № 45/07 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлекет тікқызметтер төлқұжаты

01104003

Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерлерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруғарұқсат беру

ХҚО, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының, аудандарды ңжәнеоблыст ықмаңызы бар қалалардың ЖАО, «электрондықүкіметтің веб-порталы Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/site.png

Тегін

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №529 бұйрығы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngҚарағанды облысыныңәкі мдігінің 2015 жылғы 8 қарашадағы № 59/03 қаулысы

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngӨтініш нысаны

Описание: http://karaganda-region.gov.kz/media/ico_files/b-mail-icon_doc-16.pngМемлеке ттікқызметтер төлқұжат


Дата редактирования: 27 Сәуір 2016

Жіберу

Ауа райы

Валют курстары

Дауыс бер

Приозерск қаласы әкім аппаратының жаңалықтар сілтемесіне жазылу
ясно, атмосферное давление в пределах нормы, тихий ветер (1 м/с) дующий с юго-юго-запада. Приозер қ. сегодня в 18:00 ожидается +20°C, жауын-шашынсыз, слабый ветер.
Все курсы указанны в Казахской тенге
Доллар 411.54
Евро 458.13
Рубль 5.84
Қаланың қай мәселесі сізді толғандырады
Дауыс бер
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner

Қала жаңалықтарыRSS

Облыстың жаңалықтарыRSS

Banner
© 2012 «Приозерск қаласы әкімі аппаратының ақпараттық порталы» ММ При использование материалов просим указывать источник
© 2012 Зерттеме және сүйеніш: Интернет-компания «Creatida»
Яндекс.Метрика