ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫ ӘКІМ АППАРАТЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ

Бөлім регламенті

«Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ
РЕГЛАМЕНТІ

1.Жалпы ережелер

1. Приозерск қаласының ветеринария бөлімі (әрі   қарай ветеринария бөлімі) мемлекеттік мекемесі, заңды тұлғаның мәртебесіне ие, ветеринария саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. 
2. Ветеринария бөлімі өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінiң, Үкіметінің актілеріне, басқа да нормативті- құқықтық актілерге, сондай-ақ, аталмыш Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. «Приозерск қаласының  ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі  заңды тұлға болып табылады, оның атауы мемлекеттік тілде жазылған, мөрі мен мөртаңбасы, белгіленген үлгідегі бланкілері, сонымен бірге заңға сәйкес банктерде шоттары бар.
4. Ветеринария бөлімінің құрылтайшысы Приозерск қаласының әкімдігі болып табылады.
5. Ветеринария бөлімі өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі, сонымен қатар заңнамаға сәйкес уәкілетті болған жағдайда мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға бір тарап ретінде қатысуға құқығы бар.
6. Ветеринария бөлімінің құрылымы мен шектеулі штаттық саны  қала әкімімен бекітіледі.
7. Мемлекеттік мекеменің толық атауы – «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі » мемлекеттік мекемесі.
8. Заңды мекен-жайы: 101100, Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Пушкин көшесі, 9/2 үй.
9. Ветеринария бөлімінің қызметі жергілікті бюджеттің қаражатынан қаржыландырылады.
    
2. «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ жұмысын жоспарлау

10. «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ қызметі жоспар негізінде құрылады.
Жұмыс жоспарын жасаудағы жалпы басшылықты бөлім басшысы жүргізеді.
11. Бөлімнің жұмыс жоспары бөлім басшысымен бекітіледі және сәйкесті әкім орынбасарымен келісіледі.
12.Бөлімнің  ережесі қала әкімінің қаулысымен бекітіледі. Бөлім қызметкерлерінің арасындағы функционалдық міндеттерді бөлу әкім орынбасарымен және бөлім басшысымен  бекітілген  лауазымдық нұсқауларында анықталады.
13. Бөлім басшысының азаматтарды жеке сұрақтарымен қабылдауы бекітілген кестеге сай, аптаның әр бейсенбі күні сайын сағат 15.00- 18.00 дейін  жүргізіледі.                                                                                                            14. Кіріс іскер корреспонденциясы жұмыс күндері сағат 09.00- 18.30 дейін қабылданады.
15. Тіркелген, тиісті үлгіде рәсімделген корреспонденция жолданым иесіне жіберіледі.
16. Тіркеу, бөлу, ресімделу және корреспонденцияның жолданым иелеріне жеткізу түскен кезден бір сағат ішінде, ал жедел түрдегі корреспонденция тез арада жіберіледі.
17. Кіріс корреспонденциясы бөлім жетекшісімен түскен күні, ал жедел түрдегі корреспонденция тез арада қарастырылады. Бөлім басшысымен қарастыру нәтижесі бойынша, бұрыштама түрінде ресімделген сәйкесті тапсырмалар беріледі.   
18. Бақылаудағы тапсырмалар, электронды пошта арқылы алынған телефонхаттар және тапсырмалар тіркелмей және басшылардың бұрыштамасын алмай тұрып, тиісті орындаушылармен жедел түрде орындалуы керек. Осы жұмыстың уақытылы орындалуын бақылауды іс қағаздар жүргізу және мамандар жұмысы бойынша маман қамтамасыз етеді.
19. Жаңадан қабылданған қызметкерлер «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ қызметін реттейтін, осы Регламентпен және басқа да құжаттармен, қол қойып таныстырылады.
20.    Ұялы телефондарға қоңырау шалу бекітілген лимитке сәйкес жүргізілуі тиіс.
21. Бөлім қызметкерлерінің киімі мемлекеттік қызметкерлердің жалпы қабылданған қызмет этикетіне сай болуы керек.
22. Бөлімнің барлық қызметкерлері жұмыс күні ағымында аты-жөні, тегі көрсетілген бэйджик тағып жүруі тиіс.
23. Жұмыскердің жұмыс орнында уақытша болмауы тек бөлім басшысының рұқсатымен шешіледі.
24. Бөлім қызметкерлері  кеңсе жиһазына және техникасына күтімді қарауға міндетті.
25. Мемлекет қызметкерлерінің ар-намыс Кодексінің сақталуы қызметкерлердің қызметтік борышы болып саналады.
26. «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ жұмыс тәртібі:
 «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ келесі күн тәртібі орнатылған: сағат 09.00 жұмыс басталу уақыты, аяқталуы сағат 18.30, түскі үзіліс уақыты сағат 13.00- 14.30 дейін;

3. Жеке және заңды тұлғаларға жануарлар мен адам денсаулығына ерекше қауіп төндіретін, алынатын және жойылатын ауру жануарлардың,  жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың орташа айлық нарықтық құнын өтеу ставкаларын анықтайтын
арнайы комиссия құру туралы комиссияны дайындау және өткізу

27. Арнайы комиссия (бұдан әрі – арнайы комиссия) жануарлар мен
адамның денсаулығына ерекше қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу үшін құрылды.
28. Арнайы комиссия өзінің жұмысын жеке және заңды тұлғаларға
жануарлар мен адам денсаулығына ерекше қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың орташа айлық нарықтық құнын өтеу туралы Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 07 наурыздағы №301 қаулысын басшылыққа алады. Жануарлар мен адам денсаулығына ерекше қауіп төндіретін ауру жануарларды, жануарлардан  алынатын өнімдер мен  шикізатты міндетті  түрде алып қоюға және жоюға байланысты шығыстарды жабуды ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган жануарлардын ерекше қауіпті жұқпалы ауруларының ошақтарын жою жөніндегі фукнцияларды орындайтын мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар (бұдан әрі – мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар) арқылы республикалық бюджет есебінен жүргізеді.
29. Арнайы комиссияның негізгі міндеті алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлар, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізат құнының ставкасын орташа айлық нарықтық бағаның төменгі көрсеткіштері бойынша айқындап шешім қабылдайды.
30. Арнайы комиссия өзінің құзыреті шеңберінде төмендегідей құқыққа
ие:
1) Комиссияға жеке және заңды тұлғаларға жануарлар мен адам денсаулығына ерекше қауіп төндіретін, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құның  өтеу туралы ұсыныстар мен  рекомендациялар беруге.
2) Арнайы комиссияның   жұмысы  үшін, мемлекеттік органдардан қажетті ақпараттар алу, сұрату.
31. Арнайы комиссияның төрағасы – Приозерск қаласы әкімінің орынбасары, әкім орынбасары болмаған жағдайда, оның міндетін арнайы комиссияның төрағасының орынбасары атқарады. Төраға арнайы комиссияның жұмысына басшылық жасайды, оның отырыстарын жүргізеді, жоспарын жасайды, қабылданған шешімдердің орындалысына қадағалау жүргізеді.
32. Арнайы комиссияның жұмыс органы болып «ҚР АШМ
Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Приозерск қалалық аумақтық инспекциясы» ММ  болып табылады.
33.Арнайы комиссияның жұмыс органы мамандырылған ұйымның,
аумақтық статистика органының ақпаратын жинау мен талдауды жүзеге асырады және оларды алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлар, жануарлар, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізат құнының  ставкасын  анықтау үшін арнайы комиссияның қарауына ұсынады.
34. Арнайы комиссия жұмыс органы берген ақпарат бойынша шешім
қабылдайды, алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын өтеу  ставкаларын белгілеу туралы акт жасайды.

4.Бөлімнің нормативтік-құқықтық актілерін дайындау және ресімдеу тәртібі
35. Бөлімнің нормативтік-құқықтық актілерінің жобаларын дайындау Қазақстан Республикасының Конституциясы, Заңдар, Президент актілері және басқа да нормативтік- құқықтық актілер негізінде және оларды орындау үшін дайындалады.     
36. Бөлімнің нормативті-құқықтық актілерін дайындау мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының «Нормативтік-құқықтық актілері туралы», «Қазақстан Республикасының тілдер туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңдардың, 31.01.2001 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген №168 Кеңседегі іс-жүргізу нұсқаулығы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2002 жылы 25 қыркүйекте №142 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылы 27 қыркүйекте тіркелген №1985, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативті-құқықтық актілерді дайындау, хаттау және келісімдеу нұсқаулығы және осы Регламент талаптарын сақтай отырып дайындалады.
      Мемлекеттік тілде дайындалған жобалардың қосымшалары қазақ алфавитіне сай құрылады.                                                                                                   
37. Қала әкіміне қол қоюға берілген шешім және өкім жобалары өз салалары бойынша басшылық жасайтын қала әкімі орынбасарларымен, әкім аппараты жетекшісімен, құқықтық қызмет және басқа әкімдіктің мүшелерімен келісіледі.   
            Келісім қол қою түрінде жүзеге асырылады.   
            Орындалуы қаржымен қамтамасыз етуді қажет ететін құжат жобасы міндетті түрде қаржы органдарымен келісіледі.
            Келісім рұқсатнамалары жобаның бірінші данасына қойылады.
            Жобамен келіспеген жағдайда барлық наразылықтар жазбаша түрде ұсынылады.
38. Қаулы жобасында нақты уақыты мен орындауға жауаптылар көрсетілуі керек.
39. Дайындалған қаулы жобасына орындаушы сұрақтың қысқаша мазмұнын баяндайтын анықтама және құжаттың қабылдану қажеттігі туралы негіздеме дайындайды.
40. Нормативтік- құқықтық актінің жобасы мемлекеттік және орыс тілінде 2 интервал арқылы басылған 5 беттік мәтіннен аспауы керек.
41. Аяғына дейін орындалған қаулы жобасы бекітілген үлгідегі бланкте, мемлекеттік және орыс тілдерінде басылады және қолдары жиналып әкім аппараты жетекшісі арқылы әкімге қол қоюға ұсынылады.
42. Қаулының барлық сатыда өтуін, сапалы және уақытында дайындалуына сәйкес орындаушы жауапты.
43.   Әкім қол қойған қаулының түпнұсқасы, орындаушы дайындаған және сәйкес бөлім басшысы қол қойған тарату сілтемесі толтырылып, ұйымдастыру жұмысы және құжаттамамен қамтамасыз ету бөліміне жіберіледі.
Ұйымдастыру жұмысы және құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімі дұрыс дайындалуын және барлық қажетті құжаттардың түгелдігін тексереді.
44. Ұйымдастыру жұмысы және құжаттамамен қамтамасыз ету бөліміне таратылуға түскен қаулы  тіркеледі, оларға күнтізбелік  жылдың шегінде реттік нөмір беріледі.
45. Мемлекеттік тіркеуге және БАҚ жариялауға жататын қала әкімінің нормативтік-құқықтық актілері құқықтық және консультативтік жұмыс бөліміне тіркеуге және сәйкес жұмыстар үшін жіберіледі.

5.Бақылауды ұйымдастыру және орындалуын тексеру

46. Тапсырмалардың сапалы және уақытында орындалуына бақылауды ұйымдастыру  2000 жылғы  27 қарашадағы № 107 ҚР заңдарымен «Әкімшілік рәсімдер туралы», 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы», сонымен қатар нормативтік-құқықтық актілермен және осы Регламентпен жүзеге асырылады.
47. Бақылауға:
1)     Қазақстан Республикасы Президентінің актілері, Үкіметтің қаулылары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бекіту және өкім сипатына жатпайтын шешімдері мен өкімдері;
2)     Облыс әкімдігінің қаулылары, облыс әкімінің, оның орынбасарларының және аппарат жетекшісінің шешімдері, өкімдері, тапсырмалары, жоғары тұрған органдардың құжаттары;
3)     Қала әкімдігінің қаулылары, қала әкімінің шешімдері, өкімдері және тапсырмалары алынады.
48. Бақылауды ұйымдастыру жауапкершілігі және орындалуын тексеру бөлім басшысына жүктеледі.
            Бөлім басшысы нормативтік-құқықтық актілерді және жоғары тұрған органдардың басқа да құжаттарын, қала әкімі тапсырмаларының, жоғары тұрған органдардан түскен телефонхаттардың орындалу барысын бақылайды.
49. Орындау мерзімі көрсетілмеген құжаттар, бір айдың ішінде қаралады. Құжатта басқа мерзім көрсетілмесе, орындау мерзімі бөлімге түскен күннен бастап есептеледі. Тексте «шұғыл» деген белгісі бар тапсырмалар жедел түрде орындалады.
50.  Бақылаудағы құжаттарды бақылаудан алу және қаралу мерзімін ұзарту, жүргізілу жұмыстар туралы және бақылаудан алу себебі туралы ақпаратты ұсыну негізінде қала әкімінің немесе тікелей тапсырма берген әкім орынбасарларының бұрыштамасы бойынша іске асырылады.
51. Егер құжатты уақытында орындауға болмайтындай объективті себептер туындаса – орындаушы бөлім құжатын орындаудың мерзімін ұзарту туралы толық негіздеме жасап басшылыққа қызметтік хат дайындайды.
 Құжаттар онда қойылған сұрақтар шешілгеннен кейін және ол жөнінде сәйкес жоғары тұрған органдарға хабарланғаннан кейін ғана бақылаудан алынады.
  Президент әкімшілігіне, Премьер-Министрдің Кеңсесіне жіберілетін есептер, ақпараттар актілердің оындалғаны туралы көлемі 3-беттен, ал негізгі сұрақтар бойынша   5-беттен аспайтын толық мәлімет берілуі керек.
52. Мамандармен жұмыс және іс қағаздар жүргізу бойынша маман орындалу уақытының сақталуын қадағалайды және бөлім басшысына бөлімдегі орындау тәртібі туралы ақпарат дайындайды.

6.Қала әкімінің тапсырмаларының орындалуын бақылау.
53. Қала әкімінің аппарат мәжілістерінде берілген тапсырмаларының, қызметтік құжаттардың орындалуының ұйымдастырылуын бақылау бөлім басшысына жүктеледі.
54.  Нақты орындау уақыты анықталмаған тапсырмаларға тапсырма берілген күннен бастап бір айдан көп емес ұзақтыққа орындау уақыты белгіленеді.
55. Бірнеше орындаушыға берілген тапсырманың орындалуын, орындаушылар тізімінде бірінші көрсетілген қызметтік тұлға үйлестіреді.
56.  Бірнеше орындаушыға берілген тапсырманың орындалуын, орындаушылар тізіміне бірінші көрсетілген қызметтік тұлға үйлестіреді.
57. Тапсырманы орындауды үйлестіретін  қызметтік тұлға орындалу туралы түскен ақпаратты жинақтайды және сәйкес шешім қабылдау үшін қала әкімі атына ұсыныс енгізеді.
58. Тапсырманы орындауға қосымша уақыт қажет болған жағдайда, орындаушы тапсырма берген қызметтік тұлғаға, негізгі себептерді көрсетіп орындау мерзімін ұзарту туралы өтініш жазады.
59. Тапсырмалардың орындалуын бақылау төмендегі жолдармен өтеді:
1)  орындалуы туралы ақпаратты талап ету;
2)  түрлі нұсқадағы құжаттамалық талап ету;
3) қала әкімі орынбасарлары деңгейінде орындалуы туралы есепті тыңдау және ақпаратты тыңдау;
4)  басқа да заңға қарсы келмейтін әдістермен.
60. Бақылау мына параметрлер бойынша жүргізіледі:
1) уақытылы, сапалы және толық орындалуы;
2) орындау кезеңінде заң талаптарының сақталуы.
61. Бақылаудан алу, орындау мерзімін ұзарту, тапсырманы орындауға қосымша бақылауды тағайындау қала әкімі рұқсатымен жүргзіледі.
62.  Бақылаудан алу, орындау мерзімін ұзарту, қосымша бақылауды тағайындауға негіз болып – қала әкімі орынбасары қол қойған қызметтік хат, баяндау хат, анықтама, ақпарат болып табылады.
Бақылаудан алынатын, орындау мерзімі ұзартылатын құжаттар бақылау және құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімінде тіркеуден өткеннен кейін қала әкіміне беріледі. 
6.Азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі

63. «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ азаматтардың өтініштерімен жұмысты ұйымдастыру міндетіне мамандармен жұмыс және іс қағаздар жүргізу жұмысы кіретін бас маманға жүктеледі.
64. «Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ азаматтардың өтініштерімен жұмысты ұйымдастыру ҚР Президентінің «Азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Жарлығына, ҚР «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңына сай жүргізіледі.
65. Бөлімге түскен азаматтардың өтініштері түскен күні тіркеледі, оны басшылар үш күн мерзім ішінде  қарастырады. Орындау туралы нұсқау бөлім басшысының бұрыштамасы түрінде беріледі.
66. Азаматтардың өтініштері тіркелген күннен бастап бір ай мерзімде қаралады және сол бойынша шешім қабылданады, ал қосымша зерттеуді және тексеруді қажет етпейтін өтініштер 15 күн ішінде қаралады. Қосымша тексеріс жүргізу қажет болған жағдайда, бір айдан артық емес мерзімге ұзартылады және ол туралы өтініш иесіне хабарланады.
67. Азаматтардың өтніштерінде қойылған сұрақтар толық қаралса, ол бойынша қажетті шаралар қолданылса және өтініш иесіне жауап берілсе, өтініш шешілген болып табылады. Егер сұрақты қарау мерзімі ұзартылса, онда өтініш аяғына дейін орындалғанша қосымша бақылауға алынады.
68. Азаматтардың өтініштерін қарау бірнеше бөлімге тапсырылған жағдайда, үйлестіруді бұрыштамада бірінші көрсетілген бөлім жасайды. Сол бөлім тексеріс қорытындысы бойынша анықтама жасайды, онда тексеріске қатысқан барлық мамандар қол қояды, сондай-ақ өтініш иесіне негізделген жауапты дайындайды.
69. Азаматтардың өтініштерін қарауды тоқтату туралы және істерді бақылауан алу туралы шешімді қала әкімі немесе әкім міндеттерін уақытша атқару жүктелген әкім орынбасары қабылдайды.
70.Түскен өтінішті бақылаудан алуға негіздеме болып, орындаушы бөлімнің бекітілген үлгідегі құжаты (қызметтік хат, анықтама), алдыңғы тексерістің қорытындылары тіркелген қаралу материалдары немесе өтініш иесіне берілген түгесілген жауап болып табылады.
71. Бөлім басшысы әр аптаның сәрсенбі күні бекітілген кестеге сай азаматтарды жеке сұрақтар бойынша қабылдау өткізеді.
72. Келушілерді қабылдауды тіркеу тегі, аты-жөні, әкесінің аты, жұмыс орны және қызметі, мекен-жайы, өтініштің қысқаша мазмұны, тапсырма және қаралу қорытындысы бойынша жүргізіледі.
73. Қабылдау кезінде өтініштер мен арыздар жазбаша түрде мазмұндалады .

8. Іс сапарға  жүру тәртібі.

74. Бөлім басшысының іс сапарға аттануы қала әкімінің орынбасарының келісімімен және бөлім басшысының бұйрығына  сәйкес жүргізіледі, қызметтік жол жүру мерзімі мен мақсаты көрсетіледі және жол жүру уақытын есепке алғандағы қызметтік жолға шығу шығындары өтеледі.
75. Бөлім мамандарының іс сапарға аттануы бөлім басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады, қызметтік жол жүру мерзімі мен мақсаты көрсетіледі және жол жүру уақытын есепке алғандағы қызметтік жолға шығу шығындары өтеледі.
          Қызмет бабымен жолға шыққан жұмыскерлердің іс сапар уақыты барысында жұмыс орны (қызметі) және орташа еңбекақысы сақталады.

9. Қорытынды ережелері.

76. Бөлім басшысы осы Регламенттің қатаң сақталуын қамтамасыз етеді.

«Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» ММ жұмыс регламенті

Рет

Мемлекеттік органның атауы

Заңды мекенжайы, телефондардың нөмерлері

Азаматтарды қабылдау кестелері

Веб-сайт, электрондық пошта

1

«Приозерск қаласының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі

101100,Приозерск  қаласы, Пушкин көшесі, 9/2
(8 71039) 53245,
факс (8 71039) 52531

Бес күндік жұмыс апталығы. Жұмыс уақытының басталуы сағат 09.00. Жұмыс уақытының аяқталуы сағат 18.30. Түскі ас үзілісі сағат 13.00- 14.30 дейін. Демалыс күндері: сенбі, жексенбі.                             Бөлім басшысының азаматтарды қабылдау күні әр аптаның бейсенбі күні  сағат 15.00-18.00-ге дейін.


Prio_oshivet@mail.ru

 


Дата редактирования: 26 Тамыз 2015

Жіберу

Ауа райы

Валют курстары

Дауыс бер

Приозерск қаласы әкім аппаратының жаңалықтар сілтемесіне жазылу
ясно, атмосферное давление в пределах нормы, тихий ветер (1 м/с) дующий с юго-юго-запада. Приозер қ. сегодня в 18:00 ожидается +20°C, жауын-шашынсыз, слабый ветер.
Все курсы указанны в Казахской тенге
Доллар 408.61
Евро 454.09
Рубль 5.86
Қаланың қай мәселесі сізді толғандырады
Дауыс бер
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner

Қала жаңалықтарыRSS

Облыстың жаңалықтарыRSS

Banner
© 2012 «Приозерск қаласы әкімі аппаратының ақпараттық порталы» ММ При использование материалов просим указывать источник
© 2012 Зерттеме және сүйеніш: Интернет-компания «Creatida»
Яндекс.Метрика